Projekty
Słowami poetów zaklętych w dźwiękach muzyki. Obrazami pokazującymi światu piękno polskiego talentu. Wydarzeniami do których zapraszamy przyszłych ambasadorów prawdy historycznej i piękna obecnej Polski.