Cele
                                                         CELE

Naszym celem jest propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki, a także edukacji artystycznej, edukacji i wychowania, rozwoju gospodarczego, nauki oraz ochrony środowiska.

Działamy na rzecz promowania polskiej sztuki, tradycji, kultury i tożsamości narodowej w kraju i poza jego granicami. Fundacja zajmuje się przede wszystkim filmem, muzyką i sztukami wizualnymi.