Władze FundacjiMagdalena Gawlik  


PREZES ZARZĄDU

Magdalena Gawlik – manager artystyczny, producent wykonawczy, ekspert w zakresie zarządzania projektami i analizy strategicznej przedsiębiorstw, ekspert ds. rozwoju regionalnego, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii
Ekonomicznej w Krakowie. Ukończyła ekonomię, historię oraz studia podyplomowe „Zarządzanie, audyt i kontrola wewnętrzna”. Od ponad 20 lat w branży konsultingowej. Jest wielkim entuzjastą promowania wzrostu gospodarczego poprzez rozwój
sektora kultury i inwestowania w wartości intelektualne. Od lat jako dziennikarz współpracuje i współpracowała z takimi tytułami jak LaMetD La Mode et La Diplomatie oraz Fashion TV Magazine, akredytowana w Stowarzyszeniu Polskich
Mediów. Łączy w sobie duszę filmowca z pragmatyzmem businesswoman. Przez 17 lat była managerem najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów (Joanna Kulig, Karolina Gorczyca, Tomasz Ciachorowski, Krzysztof Wieszczek i inni) i kompozytorów
muzyki filmowej (Paul Gavlic, Bartosz Chajdecki, Marzena Majcher, Adrian Konarski). Zawodowo z muzyką i filmem związała się dzięki współpracy ze Zbigniewem Preisnerem. Współpracowała z największymi polskimi firmami produkcyjnymi
przy realizacji filmów fabularnych i seriali ostatnich lat- między innymi: Secret reż. Claude Miller (Miramax/Preisner Studio), Janosik Historia Prawdziwa reż. Agnieszka Holland, Sponsoring reż. Małgorzata Szumowska (Zentropa), Skrzydlate
Świnie reż. Anna Kazejak- Dawid, Huśtawka reż. Tomasz Lewkowicz, Miasto 44 reż. Jan Komasa, Kamienie na Szaniec reż. Robert Gliński, seriale: Czas Honoru, Szpilki na Giewoncie, Hotel 52, Przyjaciółki, Lekarze, Anna German – Tajemnica
Białego Anioła, Komisarz Alex, Przepis na Życie, Linia Życia, Usta- Usta, Prosto w Serce, Na Dobre i Na złe, Głęboka Woda, Na Wspólnej, Barwy Szczęścia i innych. Razem z Mariuszem Bargielskim (doświadczonym agentem gwiazd i CEO w
Metropolis Artists Agency w Nowym Jorku) jest współtwórcą warsztatów dla aktorów ON CAMERA International Film Events, gdzie gościem honorowym i wykładowcą była jedna z najwybitniejszych reżyserek obsad w Stanach Zjednoczonych Julie
A. Schubert laureatka nagrody Emmy za casting do serialu House of Cards.

Magdalena od lat zajmuje się też analizą strategiczną, brała udział w ponad stu projektach konsultingowych dla przedsiębiorstw (najważniejsze z nich to: reengineering Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu (ekspert), restrukturyzacja
zatrudnienia w Stoczni Gdynia SA i NOVA SA w Szczecinie (ekspert kluczowy) oraz opracowanie globalnej strategii marketingowej dla Polskich Zakładów Lotniczych w Kaliszu (ekspert prowadzący)). Pracowała dla prestiżowych instytucji
międzynarodowych w tym dla Banku Światowego, MSZ Holandii- VNG International, Agencji Rozwoju Przemysłu i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z którymi współpracowała jako ekspert, senior ekspert i trener biznesu. Jest współautorką
serii publikacji „Co to znaczy rozwój regionalny- podręcznik do zarządzania strategicznego” dla samorządów lokalnych na Ukrainie. Pracowała też w projektach doradczych i szkoleniowych na Bałkanach. Jako wykładowca przez ostatnie
20 lat przeszkoliła ponad 5000 w Polsce i zagranicą. Ostatnio jako producent, llicencjodawca i autorka tekstu realizuje wraz z koncernem Sony Music globalny projekt hymnu klimatycznego „Come Back to Paradise”- Il Volo, Paul Gavlic,
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej popartego przez Prezydenta Joe Bidena, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz wiele innych organizacji krajowych i międzynarodowych. Światowa premiera dzieła odbędzie się w na Szczycie Ekologów,
Artystów i Laureatów Pokojowej Nagrody w 2023.Witold Kajszczak


WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (obecnie Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej) na kierunku Zarządzanie.

Ekspert w zakresie zarządzania projektami, programowania i wdrażania programów wsparcia przedsiębiorczości, innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw, finansowanych z funduszy UE: program Phare (SME-SIP/PSD), fundusze przedakcesyjne (Phare 2000), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (SPO-WKP, POIG, POIR), Europejski Fundusz Społeczny (POKL), instytucji międzynarodowych (Fundusz Wyszehradzki) i budżetu państwa (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

Trener i wykładowca w zakresie zarządzania projektami, aplikowania o środki pochodzące z funduszy międzynarodowych i budżetu państwa oraz instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Przeszkolił pond 3000 osób – pracowników lokalnych organizacji wspierania biznesu, administracji samorządowej (Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe, Urzędy Gmin), Krajowej Izby Gospodarczej oraz izb członkowskich, Związku Rzemiosła Polskiego oraz izb i cechów członkowskich, urzędów pracy, zrzeszeń i związków przedsiębiorców i pracodawców, przedsiębiorców.

 

Długoterminowy Doradca Twinningowy (Resident Twinning Advisor) w Ministerstwie Gospodarki i Energii Republiki Bułgarii, ekspert wiodący w zakresie budowy struktury instytucjonalnej dla wdrożenia programu operacyjnego Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007-2013 (Federal Ministry of Economics and Technology, Germany/Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości).

Koordynator i ekspert wiodący w działaniach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspierających rozwój przedsiębiorczości na Ukrainie (Państwowa Administracja Obwodowa w 9 obwodach Ukrainy), w Republice Białorusi (Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Republiki Białorusi, Białoruski Fundusz Finansowego Wsparcia Przedsiębiorców), w Republice Kirgiskiej (Izba Handlowo-Przemysłowa w Republice Kirgiskiej), finansowanych ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wieloletni, certyfikowany (EFRR, EFS) członek zespołów oceniających wnioski o dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych zarządzanych przez instytucje polskie (program Phare, fundusze strukturalne – EFRR, EFS, inicjatywa EQUAL) oraz Komisję Europejską (Leonardo da Vinci, Access, Access-Networking, Phare Small Projects).

Ekspert w zespole ds. opracowania strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2010-2013.

Koordynator/ekspert kluczowy (koncepcja merytoryczna, programowanie, wdrożenie, w tym schematy grantowe, rozliczenie, monitoring i ewaluacja) wieloletnich projektów systemowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanych z funduszy UE o łącznej wartości 69,6 mln euro, w tym: „Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP” (EFRR) o wartości 16 mln euro oraz usługi PKD (EFRR) o wartości 15,6 mln euro, „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji wsparcia biznesu” (EFRR) o wartości 19,5 mln euro, „Inicjatywy promujące i wspierające rozwój przedsiębiorczości. Fundusz Grantów na Inicjatywy” o wartości 7,5 mln euro, „Polski Most Krzemowy” (EFRR) o wartości 1 mln euro, koncepcja „Polskie Mosty Technologiczne” (EFRR) – koncepcja merytoryczna i fiszka projektowa o wartości 10 mln euro.