RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Idea Artis Poloniae z siedzibą w Warszawie, 01-188, ul. Obrazkowa 36.

Pani/Pana dane osobowe uzyskane w ramach realizacji działań statutowych będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań Fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o jej działalności na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu. Zbierane dane należą do kategorii danych niewrażliwych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.