Projekty                                  NOC NARASTA OD WSCHODU…

Projekt obejmuje wydanie albumu muzycznego na orkiestrę symfoniczną zawierającego specjalnie skomponowane współcześnie pieśni do wyjątkowej poezji pisanej przez Zesłańców – Poetów po 1939 roku takich jak Beata Obertyńska, Zdzisław
Broncel, Anna Rudawcowa i innych. Jest to ważny element społecznej, historycznej akcji artystyczno-edukacyjnej obejmującej m.in przeprowadzenie kampanii edukacyjnej mającej na celu przybliżenie społeczeństwu, środowiskom lokalnym,
młodzieży tragicznych losów naszych rodaków na obczyźnie (sowieckich zsyłkach na Syberię, Kazachstan, Ural i daleką północ), budowanie świadomości, kim są Sybiracy i Repatrianci.                                                GWIAZDONOCKI

Zapraszamy do wspólnej realizacji KAMPANIA DLA DZIECI Z POLSKICH DOMÓW DZIECKA oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się dziećmi.

Założeniem kampanii jest przygotowanie cyklu wydawnictw z nowo napisanymi kołysankami dla dzieci śpiewanymi/czytanymi przez znanych, polskich aktorów serialowych, uzupełnionymi o teledyski z ich udziałem, nagrane do kołysanek w wersji
audio, które są uwielbiane przez dzieci i cieszą się ogromna popularnością, w szczególności na kanałach YouTube. Wydawnictwo zrealizowane zostanie w formie nagrań na odtwarzacze MP3 oraz klasycznych płyt CD przeznaczonych na prezenty
dla dzieci z domów dziecka i pozostałych placówek, do sprzedaży oraz jako inserty do wybranych wydawnictw prasowych.                                                  CYBER FOLK 2023

Projekt Cyber Folk 2023 dotyczy wzmocnienia tożsamości kulturowej, intensyfikacji uczestnictwa w przestrzeni cyfrowej liderów i lokalnych grup działających w obszarze kultury ludowej. Skupia się na upowszechnianiu
dorobku kulturowego (edukacji kulturalnej) z uwzględnieniem mniejszości narodowych w przestrzeni nowoczesnych mediów poprzez przeszkolenie 10 Kół Gospodyń Wiejskich w 5 województwach w zakresie budowania strategii informacyjnej oraz
nowoczesnych zasad tworzenia kontentu dla social mediów (np. Facebook, Instagram), mediów cyfrowych, katalogowania i dokumentowania zjawisk kulturowych, pieśni, obrzędów, twórczości regionalnej tak, by wychwycić unikatowe zjawiska
folkloru wiejskiego, na podstawie którego będzie powstawać wspomniany kontent. Pomoże on w integracji pokoleń i wzmocni mechanizmy przekazu międzypokoleniowego, łącząc tradycję z nowoczesnymi formami IT/ICT, treści z atrakcyjnymi
formami przekazu, współczesnym brzmieniem dźwięków i oddziaływaniem obrazów na odbiorcę.                             ANTOLOGIA PIOSENKI HARCERSKIEJ

Wielka Antologia Pieśni i Piosenki Harcerskiej – 100 piosenek na 100 lecie Harcerstwa Polskiego jest projektem artystycznym łączącym zaangażowanie środowisk harcerskich oraz profesjonalną produkcję muzyczną. Antologia
jest pierwszym w historii harcerstwa przedsięwzięciem obejmującym przegląd, utrwalenie i omówienie dorobku ruchu harcerskiego i skautowego, zarówno w historii tych formacji, jak i polskiej muzyki (której przejawem jest piosenka
harcerska).