Planowane

W tej sekcji prezentujemy działania zaplanowane do realizacji, o finansowanie których będziemy ubiegać się ze środków publicznych, wsparcia podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych.

Art For Planet

Międzynarodowy Program Na Rzecz Klimatu

 

Art For Planet to pomysł polskiej Fundacji Idea Artis Poloniae wspierającej międzynarodową współpracę artystów oraz promującej polskie osiągnięcia artystyczne na świecie szczególnie w obszarze sztuk wizualnych.  

 Art For Planet to wieloletni, międzynarodowy program artystyczny na rzecz ratowania klimatu. Artyści nie chcą bezczynnie przyglądać się degradowaniu Planety. Chcą inspirować wszystkich ludzi na całym świecie do dbania o środowisko naturalne.

 Jesteśmy niezwykle dumni, że pierwsza iskierka tego programu pochodzi z naszego kraju, Polski. 

Tak jak cztery żywioły Ziemi, tak chcemy wspierać Ziemię „czterema żywiołami”, które człowiek może stworzyć. Muzyka, film, malarstwo i fotografia.  

Celem Art For Planet jest łączenie Artystów z całego świata, którzy będą tworzyć wspólne dzieła w tematyce ekologicznej, pokazując tym samym, że wspólny cel jakim jest ratowanie klimatu na Ziemi jest ważniejszy od miejsca pochodzenia. Jest on ponad narodowością, wyznaniem czy przekonaniami politycznymi, a w dobie Internetu może przekraczać granice państw, czasu i przestrzeni. 

Międzynarodowy zespół Artystów, specjalistów i ludzi dobrej woli ma szansę stworzyć jedną z największych w zasięgach kampanii na rzecz ratowania klimatu.  

Zapraszamy Artystów z całego świata do włączenia się w Art For Planet, a przede wszystkim Ambasadorów, którzy będą wspierać ten Program i razem z nami stworzą cenniejsze niż złoto, ponadczasowe dzieła sztuki oraz zainspirują ludzi do podjęcia działań, które przyniosą pożytek artystyczny i ekologiczny dla przyszłych pokoleń. 

Sztuka jest nieśmiertelna, tak samo, jak idea ochrony naszej Matki Ziemi.

 

 

OnCamera

Podsumowanie Międzynarodowych Warsztatów Filmowych OnCamera 2018 r. dostępne jest na stronie http://press.oncamera.pl

Antologia Piosenki Harcerskiej

Wielka Antologia Pieśni i Piosenki Harcerskiej – 100 piosenek na 100 lecie Harcerstwa Polskiego jest projektem artystycznym łączącym zaangażowanie środowisk harcerskich oraz profesjonalną produkcję muzyczną. Antologia
jest pierwszym w historii harcerstwa przedsięwzięciem obejmującym przegląd, utrwalenie i omówienie dorobku ruchu harcerskiego i skautowego, zarówno w historii tych formacji, jak i polskiej muzyki (której przejawem jest piosenka harcerska).

Noc Narasta od wschodu…

Projekt obejmuje wydanie albumu muzycznego na orkiestrę symfoniczną zawierającego specjalnie skomponowane współcześnie pieśni do wyjątkowej poezji pisanej przez Zesłańców – Poetów po 1939 roku takich jak Beata Obertyńska, Zdzisław
Broncel, Anna Rudawcowa i innych. Jest to ważny element społecznej, historycznej akcji artystyczno-edukacyjnej obejmującej m.in przeprowadzenie kampanii edukacyjnej mającej na celu przybliżenie społeczeństwu, środowiskom lokalnym,
młodzieży tragicznych losów naszych rodaków na obczyźnie (sowieckich zsyłkach na Syberię, Kazachstan, Ural i daleką północ), budowanie świadomości, kim są Sybiracy i Repatrianci.