Rada Fundacji

Marek Kuźmicz

Przewodniczący Rady

Maciej Cybulski

Wiceprzewodniczący Rady

Marius Bargielski

Marcin hr. Zamoyski